О школи

  1. Почетна
  2.  » О школи

Основна школа „Доситеј Обрадовић“

У саставу матичне школе ради шест подручних одјељења : Хамбарине гдје се настава изводи од првог до деветог разреда, Тукови, Расавци, Ризвановићи, Чараково и Зецови гдје се настава изводи од првог до петог разреда.

Сви наставници, ученици и родитељи ученика наше школе кроз своје организације (Наставничко вијеће, Савјет ученика и Савјет родитеља) и уз подршку руководства школе, доприносе афирмацији школе у локалној и широј друштвеној заједници. У школи активно дјелује низ секција чији резултати рада и постигнућа на такмичењима увијек заблистају на крају школске године.

У школи веома успјешно ради Савјет ученика који у свом саставу има 5 тимова : Тим за сарадњу ученик – наставник – родитељ; Тим за борбу против овисности; Еко – тим; Тим за информисање; Тим „Од срца срцу“. У склопу својих активности Савјет ученика промовише учење, тимски рад и кооперативност, развијање свијести код ученика о потреби активног укључивања у живот и рад школе.

Наша школа је традиционално била и остала отворена за све новине у области васпитања и образовања. Поред тога што сваке године ученици и наставници наше школе постижу изузетне резултате на такмичењима из различитих предмета и спортских активности, у новије вријеме запажене резултате постижемо и на плану имплементације дјечјих права, превенције насиља над дјецом, ненасилној комуникацији, демократизацији и учењу за развој, саобраћајној култури, заштити од мина, инклузивном образовању и др. Школа се редовно укључује у различите пројекте који имају за циљ повећање квалитета рада и в-о процеса.

У школској 2014/15. години успјешно је реализован пројекат санације централне школе, а у оквиру Програма ЕУ за опоравак од поплава у БиХ. Уложено је око 300 000 КМ, а извршена је реконструкција крова, замјена комплетне вањске столарије и урађена је комплетна санација мокрих чворова. У оквиру истог програма изграђен је нови школски објекат у ПО Тукови.

Сарадња са локалном и широм заједницом је на веома високом нивоу, а огледа се кроз учешћа наших ученика и наставника на различитим манифестацијама, такмичењима, конкурсима и пројектима.

У августу 2018. године почела је реконструкција ПО Расавци те су ученици из тог подручног одјељења наставу у школској 2018/19. години похађали у централној школи. Бесплатан превоз за 46 ученика овог подручног одјељења обезбиједила је Градска управа Приједор. Пошто реконструкција наведеног објекта није завршена ученици ПО Расавци су редовну наставу у школској 2019/20. години похађали у централној школи. У школској 2020/22. години пуштен је у рад објекат школе у ПО Расавци те су ученици наставу почели похађати у новом објекту.

У школској 2020/21. te 2021/22. години цјелокупан рад школе организован је према Плану организовања рада школе за вријеме трајања пандемије Корона (SARS-COV2).